Monitorgesprek

Bent u eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument in Flevoland, maar géén abonnee van Monumentenwacht? Ook dan komen we graag bij u langs voor een heel globale, kosteloze inspectie van uw monument. Wij gebruiken de informatie voor de monumentenmonitor.

Provincie Flevoland heeft samen met Monumentenwacht Flevoland een monumentenmonitor ontwikkeld. Dat is een overzicht van de staat van het casco en de onderhoudsstaat van alle monumenten in Flevoland. Zo krijgen ze meer inzicht in de status van verschillende monumenten en of deze gerestaureerd of onderhouden moeten worden. Die informatie gebruikt de provincie voor haar monumentenbeleid en subsidieregelingen.

1. We komen langs

We willen de monumentenmonitor zo compleet mogelijk maken. Daarom komen we graag bij u langs voor een opname. De opname wordt uitgevoerd door onze specialisten en bestaat uit twee delen:

2. Opname vanaf de openbare weg

We willen de monumentenmonitor zo compleet mogelijk maken. Daarom komen we graag bij u langs voor een opname. De opname wordt uitgevoerd door onze specialisten en bestaat uit twee delen:

3. In gesprek

Indien gewenst een gesprek met u of uw vertegenwoordiger over het monument. U kunt dan vragen stellen en aandachtspunten benoemen, b.v. over efficiënt onderhoud en verstandig isoleren of over subsidiemogelijkheden en regels die voor monumenten gelden.

De opname verplicht u tot niets en er zijn geen kosten aan verbonden. We herhalen de opname tenminste eens in de 4 jaar.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld door ons en de provincie. We verwerken de gegevens in overzichten van de verschillende typen monumenten in verschillende gemeenten en gebieden in Flevoland.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: