Energie inspectie

Veel monumenten zijn alles behalve energiezuinig. Huidige maatregelen om energie te besparen, zoals het aanbrengen van muurisolatie of dubbel glas, kunnen niet altijd toegepast worden vanwege de constructie, klimatologische omstandigheden of het monumentale aanzicht. Toch kunt u ook in een monumentaal gebouw het energieverbruik verminderen en het comfort verbeteren. Een monumentenwachter met kennis op het gebied van duurzame monumenten kan u helpen met de eerste stappen.

1. Inspectie

Een energie-inspectie gaat altijd samen met een opname van de bouwkundige staat; een globale of een complete bouwkundige inspectie. Tijdens de inspectie bekijkt de monumentenwachter de bouwkundige staat van uw monument, bijvoorbeeld van het metselwerk, de kapconstructie, de kozijnen etc. Naast de inspectie is de monumentenwachter ook benieuwd naar uw ervaringen, wensen en ambities. Onze monumentenwachter gaat op zoek naar mogelijkheden om uw monument energiezuiniger te maken. Hij kijkt bijvoorbeeld naar het type beglazing of de mogelijkheid om de kap- of zoldervloer te isoleren.

2. Bespaarmogelijkheden

Aanbevelingen worden gedaan in de vorm van Quick Wins; maatregelen die relatief snel en eenvoudig te realiseren zijn, maar waardoor toch effectief energie bespaard kan worden en het comfort verbeterd. Hierbij wordt de winst die een Quick Win op kan leveren altijd afgewogen tegen de monumentale waarde en de technische staat van het gebouwonderdeel. Ook wordt rekening gehouden met de bouwfysische situatie van uw monument om het risico op gevolgschade zoals vochtproblemen te voorkomen.

3. Inspectierapport

Na de inspectie ontvangt u een inspectierapport met onze bevindingen en aanbevelingen. In het rapport vindt u een overzicht van de huidige situatie van zowel de bouwkundige- als installatietechnische toestand. De bouwkundige onderdelen worden voorzien van een kwalificatie van de technische staat en een inschatting van de monumentale waarde van de verschillende onderdelen. Daarnaast wordt bij de onderdelen waar winst te behalen valt een voorstel gedaan voor Quick Wins.

4. Vervolg

Met het inspectierapport kunt u aan de slag gaan of u kunt dit rapport gebruiken voor een uitgebreider energiebesparingsplan. Een energie-expert/adviseur kan het inspectierapport als basis hanteren.

Als abonnee van Monumentenwacht Flevoland profiteert u van onze lage tarieven. Ons uurtarief bedraagt € 62,- en ons voorrijtarief is € 60,-. U betaalt bij ons géén BTW.

De benodigde tijd voor een energie inspectie, inclusief rapportage, kan variëren van ca. 4 uur voor een eenvoudig pand tot ca. 8 uur als het complexer is.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: