Monumentenwacht Overijssel heeft nu ook een eigen website

Wie we zijn

Henk de Bruin
monumentenwachter / adviseur
teamleider

Han Dickhof
administrateur
dagelijkse leiding bureau

Eefje van Duin
directeur-bestuurder

Grietje Snijder
bureausecretaresse

Peter Zuidberg
monumentenwachter

Joost Klanke
monumentenwachter

Erwin Uringa
groene monumentenwachter / groen erfgoed adviseur

Onze motivatie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumenteneigenaren hebben een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: