Monumentenwacht Overijssel heeft nu ook een eigen website

Wie we zijn

Gerard Bastiaan
groene en archeologische monumentenwachter

Henk de Bruin
teamleider
monumentenwachter
technisch adviseur

Han Dickhof
administrateur

Grietje Snijder
bureausecretaresse

Peter Zuidberg
monumentenwachter

Missie en visie

Wij zijn fans van monumenten. De historie en verhalen raken ons. We willen ze koesteren, verzorgen, levend houden. Omdat ze bijzonder zijn. Omdat ze door hun unieke status extra aandacht verdienen.

Monumenteneigenaren hebben een belangrijke taak. Om zoiets waardevols als een monument op een goede manier door de tijd te brengen. Daarin ondersteunen we graag. Met krachtig vakmanschap. In onderhoud en advies. Met respect voor hoe het ooit was én met oog voor de toekomst.

Afke Draijer
directeur-bestuurder

Wisseling van de Wacht

Na ruim 20 jaar aan het roer te hebben gestaan van de Monumentenwachten in noord en oost Nederland, draagt Afke Draijer per 1 oktober het stokje over aan Eefje van Duin. Lees verder

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: