Gedeputeerde Rijsberman op werkbezoek bij het monitoren

Onlangs was onze gedeputeerde Michel Rijsberman te gast bij Monumentenwacht Overijssel-Flevoland en ging met hen mee op inspectie in de Poldertoren.

Tijdens dit informele werkbezoek vertelden de enthousiaste Monumentenwachters over hun werkzaamheden in Flevoland. Zo krijgen eigenaren van monumenten op basis van een periodieke inspectie advies over onderhoud en verduurzaming. Ook voeren zij jaarlijks in opdracht van de provincie een monitoringsonderzoek uit. Dit geeft een actueel inzicht in de restauratiebehoefte en de staat van onderhoud van de Flevolandse monumenten. Uit vergelijking met voorgaande jaren valt bijvoorbeeld op dat de restauratiebehoefte aan het toenemen is.

Inmiddels boven op de Poldertoren aangekomen trok de mist langzaam op. Tegen deze steeds zonniger en wijdser wordende achtergrond presenteerde Folkje Berk, van de provincie, de door haar ontwikkelde opname applicatie Monumenten monitoring. Met deze app kunnen de basisgegevens per monument in het veld worden ingevoerd of aangevuld. Een flinke vereenvoudiging ten opzichte van de hiervoor gebruikte excels en er is dan ook vanuit meerdere provincies belangstelling voor deze app.

En de Poldertoren zelf? Na een flinke speurtocht blijkt de waargenomen lekkage te zijn ontstaan door bitumen in de kozijnen die is aangetast. Nu het lek boven water is, kan het probleem opgelost worden. Tijdens de inspectie kregen we naast een kijkje in de keuken en maakte de betonconstructie grote indruk!

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: