In gesprek met…

Grietje Hofstede – Jensma, accountmanager regio Drenthe, Flevoland, Fryslân, Groningen en Overijssel, bij het Nationaal Restauratiefonds

Kunt u ons uitleggen wat het Restauratiefonds doet?

“Elk monument telt. Elk monument vertelt een verhaal. Het geeft een gezicht aan een buurt, plaats of regio en maakt onze omgeving extra aantrekkelijk. Daarom wil het Restauratiefonds deze bijzondere gebouwen behouden.

Daar maken we ons elke dag weer sterk voor. Dat doen we met een goede financiële ondersteuning vanuit verschillende fondsen. Wij helpen eigenaren met een financiering voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. En we delen onze kennis. Persoonlijk of via onze platformen Monumenten.nl en Herbestemming.nu. Natuurlijk samen met onze partners, waaronder de provinciale Monumentenwachten.”

Wat kan het Restauratiefonds voor onze Monumentenwacht abonnees betekenen?

“Het Restauratiefonds is er niet alleen voor grote financieringen van bijzondere monumenten en professionele eigenaren, zoals wel eens wordt gedacht.

Het Restauratiefonds is er voor álle eigenaren van monumenten die een vraag over financiering van onderhoud, restauratie, verduurzaming of herbestemming.

U kunt daarvoor contact opnemen met onze monumentencoaches via telefoonnummer 088 253 90 10 of via info@monumenten.nl. Zij denken graag met u mee wat de mogelijkheden voor u zijn.”

Waar kunnen onze abonnees nog meer informatie vinden?

“Kijk vooral op onze website, www.Restauratiefonds.nl, naar de verschillende financiële regelingen en mogelijkheden die wij bieden. Of neem contact op met uw vertrouwde Monumentenwacht, ook zij hebben een overzicht van alle fondsen die wij beheren en leningen die wij verstrekken. Zij kunnen u dan ook verbinden aan de juiste persoon binnen onze organisatie. En zijn dat zakelijke financieringen, dan ben ik dat!”

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: