Het Algemeen Nut Beogend

Monumentenzorg beoogt het algemeen nut, dat is vanzelfsprekend. Onze preventieve insteek sluit daar ook bij aan en we zijn er dan ook trots op dat de Belastingdienst aan ons de ANBI-status heeft toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling), met de aantekening Culturele Instelling. Een actuele verantwoording vindt u in het standaardformulier publicatieplicht. Ook publiceren wij ons actuele beleidsplan op onze website en in ons laatste jaarverslag kunt u nog meer informatie over onze werkzaamheden vinden. Lees hier verder.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: