Europa Nostra Award

In 2003 heeft Monumentenwacht de prestigieuze Europa Nostra Award in ontvangst mogen nemen. De onderscheiding is toegekend voor het complete Monumentenwacht-concept en de belangrijke bijdrage die de organisatie hiermee levert aan de instandhouding van het cultureel erfgoed.

Voortrekkersrol

Internationaal gezien vervult Nederland hiermee een voortrekkersrol. Voor ons is deze prijs niet alleen een geweldige blijk van waardering, maar meer nog een stimulans om door te gaan met de professionele uitvoering van het instandhoudingsbeleid.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: