Wisseling van de Wacht

Na ruim 20 jaar aan het roer te hebben gestaan van de Monumentenwachten in noord en oost Nederland, draagt Afke Draijer per 1 oktober het stokje over aan Eefje van Duin.

Afke is een bekend en gewaardeerd gezicht in monumentenland, waar ze in 2000 begon bij Monumentenwacht Overijssel en Flevoland. Daarvoor werkte Afke onder meer als rayon (welstand) architect bij Het Oversticht in Zwolle.

Naast Monumentenwacht Overijssel en Flevoland volgde Drenthe en de eerste Monumentenwacht van Nederland: Fryslân.

Onder Afke haar deskundige leiding hebben deze Monumentenwachten hun diensten steeds verder doorontwikkeld, denk daarbij aan de drone-inspecties, de groene en archeologische inspecties, NEN2767-inspecties, adviezen over verduurzaming bij inspecties en het monitoren van de technische staat van monumenten.

We zullen Afke dan ook enorm missen, maar gelukkig zal ze de komende tijd nauw samenwerken met en betrokken zijn in de overdracht naar Eefje.

Eefje van Duin werkt nu nog bij Libau als coördinator Erfgoedloket en Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen. Monumentenwacht Groningen heeft ook onderdak bij Libau en werkt graag samen met het Erfgoedloket, dus ze kent het Monumentenwacht werk al van dichtbij. Daarnaast heeft ze zelf een achtergrond als bouwkundige.

We zijn heel blij met deze keuze. Afke kan haar werk met een goed gevoel overdragen aan een ambitieuze en energieke opvolger.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: