Monumentenwacht Overijssel heeft nu ook een eigen website

Onze uitgangspunten

.Wij willen u eerlijk adviseren. Daarom volgen we de Restauratieladder met ons eigen Inspectie Handboek als leidraad.

Zoveel als noodzakelijk, maar zo weinig als mogelijk

De Restauratieladder is ontwikkeld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Uitgangspunt is dat monumenten in stand worden gehouden of zelfs versterkt. Dat vraagt om goed, verantwoord beheer. Met zoveel ingrepen als noodzakelijk is, maar zo weinig als mogelijk.

Drie treden

De ladder bestaat uit drie treden. Bij de eerste trede is de ingreep het kleinst, bij de derde het grootst:

1. Onderhouden of conserveren
Maatregelen die het monument beschermen tegen verdere slijtage, zoals het opvullen van aangetast hout met een vulmiddel. Ook schoonmaken hoort bij de eerste trede.

2. Repareren
Als onderhouden niet mogelijk is, gaan we een stap hoger. Repareren betekent dat beschadigde onderdelen van een monument worden hersteld. Hierbij wordt nooit meer materiaal vervangen, veranderd of toegevoegd dan nodig is

3. Vernieuwen
Is onderhouden en repareren niet meer mogelijk? Dan is vernieuwen de laatste optie. Dit kan op drie manieren:

Kopieren: de beschadigde delen worden exact nagemaakt en vervangen, zonder verbeteringen of aanpassingen.

Imiteren: het beschadigde deel wordt vervangen door een nieuw onderdeel in dezelfde vorm, maar gemaakt met moderne technieken of andere materialen.

Verbeteren: bij de vernieuwing van een beschadigd onderdeel blijft de oorspronkelijke vorm van het onderdeel zoveel mogelijk behouden, maar waarbij wel andere materialen of technieken mogen worden gebruikt. Ook is hierbij ruimte voor ‘moderne’ aanpassingen, zoals een verbeterde isolatie of inbraakwering.

Bijna 50 jaar praktische ervaring

Onze monumentenwachters beginnen altijd bij de eerste trede. Alleen als het nodig is, gaan ze een trede verder. Dat bepalen ze aan de hand van een serie vastgestelde kwaliteitsbeelden uit ons eigen Inspectie HandBoek.

Dat is een uitgebreide neerslag van bijna 50 jaar praktische ervaring met onderhoud van monumenten. Per onderdeel van het monument worden de voorkomende gebreken uitgebreid geanalyseerd en voorzien van adviezen uit onze jarenlange praktijk. Dit vormt ook de “rode draad” in ons (bij)scholingsprogramma. Het handboek wordt uitgegeven door Monumentenwacht NL.

MonumentenwachtNL

Als landelijke koepel en netwerkorganisatie treedt MonumentenwachtNL op ter ondersteuning van de provinciale organisatiestructuur. MonumentenwachtNL behartigt de belangen van de provinciale wachten op landelijk niveau en biedt een platform waar kennis, ervaring, expertise en faciliteiten uitgewisseld kunnen worden. MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.

Contact

Volg ons op Facebook

Met subsidie van: